Model. 59-A 

Sola d�n��l� (Saat y�n�n�n tersi) olan bu �rnek Merdivenin �ap� 140cm.dir.

   Bu �aptaki bir Merdiven i�in Tavanda a�aca��n�z gerekli Bo�luk:
Kare ise 155x155cm, Bo�luk Yuvarlak ise, 155cm �ap�nda olmal�.

Bu �rnek Merdivenin �zellikleri;

A�a� cinsi,        Kay�n
Korkuluk,          22mm.�ap�nda �elik Boru, RAL -
9006 (G�vde Rengi ayn�)
K�pe�te,           H-1
 

 

 

 

   

 

 

 

Bu �rnek Merdivenin �zellikleri;

Sa�a d�n��l� (Saat y�n�ne do�ru) olan bu Merdivenin �ap� 160cm.dir. Bu �aptaki bir Merdiven i�in gerekli Bo�luk; Kare ise 175x175cm, Bo�luk Yuvarlak ise, 175cm �ap�nda olmal�, veya resimde g�r�ld��� gibi tamamen a��k alanlar i�inde uygulamas� daha kolay

A�a� cinsi,        Kay�n
Korkuluk,          22mm.�ap�nda �elik Boru - RAL  9006 (G�vde Rengi ayn�)
K�pe�te,           H-1
boydan boya tek par�ad�r

Bu Merdiven 19 r�htl� ve 370 cm y�ksekli�e ��k�yor (Standartlar d���nda bir y�kseklik)
Genellikle yapt���m�z Merdivenleri (%90 civar�nda) 14/15 r�htl� ve 280 / 290cm.aras� y�kseklikteki yerlere uygulad�k