K�pe�teler Korkuluk Direkler Ah�ap_�e�itleri
 

Model. 60

 

 

 

 

   Sola d�n��l� (Saat y�n�n�n tersi) olan bu �rnek Merdivenin �ap� 160cm.dir. Bu �l��deki bir Merdiven i�in gerekli Bo�luk 175x175cm.Kare, veya 175 �ap�nda Yuvarlak olmal�d�r.

  �zellikleri; G�r�nen metal k�s�mlar�n tamam�, 304 kalite Paslanmaz �eliktir.

A�a� cinsi,         Me�e
Direkler, (Baba),  PF -5
Korkuluk,            P-34
K�pe�te,             H-1